بنام خداوند بخشنده مهربان

 


   

  Synthesis and characterization of transition metal complexes containing new
  tetrapodal base on 3-mercapto-1, 2, 4-triazole


  Farahnaz Iranpour, Mitra Gasemzadeh*
  Faculty of Chemical Process Develop,Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran,
  Tehran, Iran (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


  In recent years the synthesis of ligands with several active center has attracted considerable  attention1 . 3-mercapto-1,2,4-triazole is an aromatic five membered heterocycle, containing three nitrogen atoms and one sulfur atom. we wish to report synthesis and characterization of anew tetrapodal ligand base on 3- mercapto-1,2,4-triazole and its behavior against late transition metals ,such as silver and copper. The tetrapodal ligand is prepared by the reaction of 1,2,4,5- tetrakis(bromomethyl ) benzene and 3-mercapto-1,2,4-triazole as an air-stable solid mass and has been characterized by IR,NMR spectroscopy, Mass spectrometry as well as X-ray diffraction. The molecular structure of the tetrapodal ligand is shown in figure 1. The behavior of the ligand against silverion has also been studied. 


  لینک دانلود فایل pdf


  لینک دوم دانلود فایل pdf از سایت sid.ir  به سایت فرحناز ایران پور خوش آمدید


  در فرهنگ ما ایرانیان خواهر به عنوان غمخوار و محرم راز شناخته میشود. این سایت به یاد

   "فرحناز ایران پور"،

  شیمیست و دانش آموخته پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی، ساخته شده است.

  با آرزوی شادی روح همه درگذشتگان

  سعید ایران پور 


   


  شیمی معدنی


  شیمی معدنی: بررسی اجمالی

  اصول و مفاهیم پایه شیمی معدنی

  خواص و کاربردهای مواد معدنی

  روش های استخراج و فراوری مواد معدنی

   ...مشاهده همه موضوعات مرتبط


   


  مدرسه اینترنتی فرحناز ایران پور


  https://school.iranpour.ir/index.php