بنام خداوند بخشنده مهربان

 


  مقایسه پراش اشعه ایکس (XRD) و فلورسانس اشعه ایکس (XRF)


  پراش اشعه ایکس (XRD) و فلورسانس اشعه ایکس (XRF) هر دو تکنیک های تحلیلی هستند که از اشعه ایکس برای به دست آوردن اطلاعات در مورد ساختار و ترکیب مواد استفاده می کنند. با وجود برخی شباهتها  در این دو تکنیک، اساسا در رویکرد خود و اطلاعاتی که ارائه می دهند متفاوت هستند.

  XRD تکنیکی است که برای تعیین ساختار کریستالی یک ماده استفاده می شود. با هدایت پرتوی پرتو ایکس به سمت نمونه و اندازه‌گیری زوایایی که پرتوهای ایکس در آن پراش می‌شوند، کار می‌کند. با تجزیه و تحلیل الگوی پراش، می توان آرایش اتمی ماده، از جمله موقعیت اتم ها در داخل شبکه بلوری و جهت گیری آنها را تعیین کرد.

  از سوی دیگر، XRF تکنیکی است که برای شناسایی و تعیین کمیت ترکیب عنصری یک ماده استفاده می‌شود. با هدایت پرتوی پرتو ایکس به سمت نمونه کار می کند که باعث می شود اتم های موجود در نمونه اشعه ایکس فلورسنت ساطع کنند. با تجزیه و تحلیل انرژی و شدت این پرتوهای ایکس می توان عناصر موجود در نمونه را شناسایی و غلظت آنها را تعیین کرد.

  یکی از تفاوت های اصلی XRD و XRF حساسیت آنهاست. XRD به ساختار کریستالی یک ماده بسیار حساس است و می تواند حتی تغییرات کوچک در آرایش اتمی را تشخیص دهد. با این حال، به ترکیب عنصری یک ماده خیلی حساس نیست. از طرف دیگر، XRF به ترکیب عنصری یک ماده بسیار حساس است، اما به ساختار کریستالی آن حساسیت زیادی ندارد.

  یکی دیگر از تفاوت های XRD و XRF نیاز نمونه آنها است.  در   XRD به یک نمونه کریستالی نیاز است، زیرا به پراش اشعه ایکس توسط شبکه کریستالی متکی است. این بدان معنی است که برای مواد آمورف یا مواد با ساختار نامنظم مناسب نیست. از طرف دیگر XRF می تواند هر نوع ماده ای از جمله مایعات و پودرها را تجزیه و تحلیل کند.

  از نظر کاربرد، XRD معمولاً در علم مواد و شیمی برای مطالعه ساختار کریستالی مواد از جمله مواد معدنی، فلزات و سرامیک ها استفاده می شود. همچنین در داروسازی برای مطالعه ساختار کریستالی داروها و در زمین شناسی برای مطالعه ساختار سنگ ها استفاده می شود. XRF معمولا در تجزیه و تحلیل محیطی، معدن و متالورژی برای تعیین ترکیب عنصری مواد استفاده می شود.

  در نتیجه، در حالی که XRD و XRF هر دو تکنیک های تحلیلی هستند که از اشعه ایکس برای به دست آوردن اطلاعات در مورد مواد استفاده می کنند، آنها اساساً در رویکرد و اطلاعاتی که ارائه می دهند متفاوت هستند. XRD برای تعیین ساختار کریستالی مواد استفاده می شود، در حالی که XRF برای شناسایی و تعیین کمیت ترکیب عنصری آنها استفاده می شود. هر دو تکنیک نقاط قوت و محدودیت های خود را دارند و در کاربردهای مختلف در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.


  به سایت فرحناز ایران پور خوش آمدید


  در فرهنگ ما ایرانیان خواهر به عنوان غمخوار و محرم راز شناخته میشود. این سایت به یاد

   "فرحناز ایران پور"،

  شیمیست و دانش آموخته پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی، ساخته شده است.

  با آرزوی شادی روح همه درگذشتگان

  سعید ایران پور 


   


  شیمی معدنی


  شیمی معدنی: بررسی اجمالی

  اصول و مفاهیم پایه شیمی معدنی

  خواص و کاربردهای مواد معدنی

  روش های استخراج و فراوری مواد معدنی

   ...مشاهده همه موضوعات مرتبط


   


  مدرسه اینترنتی فرحناز ایران پور


  https://school.iranpour.ir/index.php